••• Cafe Hopping •••

» รีวิว cafe hopping

𝐶𝐴𝐹𝐸 𝐶𝐻𝐼𝐴𝑁𝐺𝑀𝐴𝐼 [ 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 2022 ] ตะลอนเที่ยวคาเฟ่เชียงใหม่ ร้านสวย บรรยากาศดีต่อใจ ยังไงก็ต้องมา!

สารภาพกันมาซะดีๆ ว่าแต่ละปีนั้น ต้องไปเชียงใหม่กี่ครั้ง … 𝐶𝐴𝐹𝐸 𝐶𝐻𝐼𝐴𝑁𝐺𝑀𝐴𝐼 [ 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 2022 ] ตะลอ...