••• Cafe Hopping •••

» รีวิว cafe hopping

🎄 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 🎄 𝟏𝟎 𝐂𝐀𝐅𝐄’ 𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐍𝐆𝐌𝐀𝐈 รวมคาเฟ่เชียงใหม่​ ถ่ายรูป​ปังรับเทศกาล​ ❄

ถึงเวลาที่​เราต้องจัดทริปเตรียม​ Countdown รับปีใหม่กัน … 🎄 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 🎄 𝟏𝟎 𝐂𝐀𝐅𝐄̵...

𝐶𝐴𝐹𝐸 𝐶𝐻𝐼𝐴𝑁𝐺𝑀𝐴𝐼 [ 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 2022 ] ตะลอนเที่ยวคาเฟ่เชียงใหม่ ร้านสวย บรรยากาศดีต่อใจ ยังไงก็ต้องมา!

สารภาพกันมาซะดีๆ ว่าแต่ละปีนั้น ต้องไปเชียงใหม่กี่ครั้ง … 𝐶𝐴𝐹𝐸 𝐶𝐻𝐼𝐴𝑁𝐺𝑀𝐴𝐼 [ 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 2022 ] ตะลอ...